83516 - Κι η βράβευση

Ν. Λυγερός

Κι η βράβευση
ήταν ένας τρόπος
για να φανεί
και να ακουστεί
το αναγκαίο πρέπον
εντός της κοινωνίας
που αδιαφορεί
για τα πάντα
εκτός αν υπάρχουν
επιπτώσεις μιας δράσης
πάνω στην ίδια
γιατί τότε
παρακολουθεί
και την παραμικρή
λεπτομέρεια.