83517 - Το μέλλον της Κρήτης

Ν. Λυγερός

Το μέλλον της Κρήτης
ακόμα και το ενεργειακό
εξαρτάται
κατά πολύ
από τη δυνατότητα
που θα έχει
να απελευθερωθεί
από τον ιδεολογικό ζυγό
που χτυπά
αδιάκοπα
κάθε πρωτοβουλία
που έχει στόχο
τη συνέχεια
του  Έργου
του Ελληνισμού.