83521 - Με το πάθος

Ν. Λυγερός

Με το πάθος
του έργου
δημιουργούνται
νέες συνθήκες
που παραμένουν
απίστευτες
για όλους τους άλλους
που δεν βλέπουν
τη βαθύτητα
της προσφοράς
επειδή είναι
τεράστια
και δεν ξέρουν
να την αξιολογήσουν
με τα δικά τους
κριτήρια.