83523 - Το αεροσκάφος

Ν. Λυγερός

Το αεροσκάφος
συνέχισε
την πορεία του
μέσα στα σύννεφα
χωρίς ποτέ
να σταματήσει
πάνω σε αυτό
το εμπόδιο
γιατί ήξερε
από την αρχή
ποια είναι
η αποστολή του
έτσι μας έφερε
εκεί που έπρεπε
ακόμα πιο γρήγορα
από τις προβλέψεις.