83524 - Η πορεία μας

Ν. Λυγερός

Η πορεία μας
ενσωματώνει
τα εμπόδιά της
και τα κάνει
κτήμα της
αφού μέσω τους
παράγει
ένα έργο
που δεν είχε
προβλέψει
όταν άρχισε
διότι αγνοούσε
τα νέα δεδομένα
του μέλλοντος.