83542 - Το καλό και το καλύτερο, 21/05/2023

Ν. Λυγερός

Μερικές φορές δεν ξέρουμε πώς να προσδιορίσουμε το καλό και μπερδευόμαστε με το καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερο στον πολιτισμό. Υπάρχει μόνο καλό, γιατί μόλις βάζετε καλύτερο, να ξέρετε ότι είναι πολύ επικίνδυνο, μπαίνετε σ’ ένα πλαίσιο ιεράρχησης, αυτό είναι καλύτερο απ’ αυτό. Είναι απλώς καλό, δηλαδή περνάει μία βάση που θεωρείς ότι από τη στιγμή που την περνάει, τότε αυτό το έργο ανήκει στην Ανθρωπότητα.