83569 - Καταγραφή: Συνέργεια

Ν. Λυγερός

Εμένα αυτό που μ’ ενδιαφέρει είναι πάντοτε το χέρι κι όχι τα δάκτυλα, αλλά δεν ανήκω σ’ έναν ειδικό χώρο, είναι η διεπιστημονικότητα, η σύνθεση των ιδεών από διάφορους τομείς, παράγει ένα έργο λόγω συνέργειας, το οποίο δεν θα υπήρχε, όταν κοιτάζουμε μόνο και μόνο τον κλάδο ειδίκευσης.