83571 - Καταγραφή: Θεμέλια της ΑΟΖ

Ν. Λυγερός

Και η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα επεκτείνονται στα 200 ναυτικά μίλια, άρα είναι ένας χώρος όπου θα λειτουργήσει αποκλειστικά το οικονομικό κριτήριο, αλλά δεν είναι μόνο μια οικονομική ζώνη που αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο, είναι μόνο αυτό, που σημαίνει πρακτικά ότι παραμένουν διεθνή χωρικά ύδατα τα ύδατα όπου ενεργοποιείται η ΑΟΖ, απλώς το κράτος που έχει αυτή την ΑΟΖ έχει δικαίωμα αποκλειστικότητας που σημαίνει ότι όταν οι άλλοι θέλουν να εκμεταλλευτούν πόρους μέσα σ’ αυτόν τον χώρο, πρέπει να ζητήσουν άδεια ή να πληρώσουν ή να κάνουν ένα συμβόλαιο, κάτι να γίνει σε σχέση με το κράτος που τη διαθέτει.