83651 - Ψυχική απομόνωση

Ν. Λυγερός

Είναι απίστευτο πόσο σπάνιοι είναι αυτοί που καταλαβαίνουν την ψυχική απομόνωση του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία. Ακόμα κι οι ψυχολόγοι το μόνο που προσπαθούν είναι να τον εντάξουν μέσα στην κοινωνία γιατί κι οι ίδιοι δεν ασχολούνται με την Ανθρωπότητα, διότι είναι ενταγμένοι μέσα στην κοινωνία και δεν μπορούν να αποδεσμευτούν. Το ίδιο πρόβλημα έχουν οι κοινωνιολόγοι διότι δεν ξέρουν να λειτουργούν εκτός πλαισίου της κοινωνίας, ενώ εκεί βρίσκεται η Ανθρωπότητα. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι θα εξέταζαν τον Ιησού Χριστό με όλα τα ανθρώπινα δεδομένα που θα είχαν… Σε άλλες εποχές θα τον είχαν καταδικάσει χωρίς ενοχές. Στις πιο σύγχρονες θα έκαναν μετά ψυχανάλυση για να απελευθερωθούν από την πράξη τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα τον άφηναν να κυκλοφορήσει ελεύθερο, διότι θα φοβόνταν τις επιπτώσεις που γνωρίζουμε στον τομέα της θρησκείας, αφού δημιούργησε την πίστη και έδειξε ποιο είναι το πρέπον πέρα από κάθε ψυχικό και κοινωνικό εμπόδιο.