83703 - Ο πάπυρος του 1896

Ν. Λυγερός

Δεν ήταν μια αυθαίρετη πληροφορία,
ο Κώδικας του Βερολίνου υπήρχε.
Είχε αγοραστεί το 1896 στην Αίγυπτο.
Θεωρούμε ότι είναι μάλλον του πέμπτου αιώνα.
Εμπεριέχει το Ευαγγέλιο της Μαρίας,
το Απόκρυφο του Ιωάννη,
τη Σοφία του Ιησού Χριστού
και την Πράξη του Πέτρου.
Όμως η έρευνα έδειξε
ότι το Ευαγγέλιο της Μαρίας
είναι μάλλον του δεύτερου αιώνα
ή ακόμα και προγενέστερο
λόγω της ύπαρξης
ελληνικών πηγών.
Άλλωστε άλλοι πάπυροι
που ανακαλύφθηκαν το 1935 και το 1985
έχουν κοινά σημεία με το κείμενο.
Όμως δεν επιτρέπουν την κάλυψη των κενών
διότι λείπουν πολλές σελίδες
από τις 19 του κειμένου.
Επαρκούν όμως για ν’ αποδείξουν
ότι το αρχικό ελληνικό Ευαγγέλιο
είναι τουλάχιστον του δεύτερου αιώνα.
Αυτό φτάνει για να προκαλέσει
ένα άλλο πρόβλημα.