83704 - Ο νέος ρόλος

Ν. Λυγερός

Από την αρχή το ελληνικό κείμενο ήθελε να πει κάτι
που δεν είχε άμεση σχέση με το πρόβλημα
του γνωστικισμού.
Δεν ήταν λοιπόν η ίδια κατηγορία.
Και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Έχει σημασία επίσης το γεγονός ότι το κείιμενο
τροποποιήθηκε αρκετές φορές
σε σχέση με την αρχική του εκδοχή.
Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση έγινε
κι ο καθένας μπορεί να διαβάσει το κείμενο
χωρίς να χρειάζεται ν’ αναζητά άλλους
για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
Όμως φαίνεται ότι υπάρχει ήδη μια διαμάχη
και τότε για τον ρόλο των γυναικών
μέσα στον Χριστιανισμό.
Η αντιπαράθεση φαίνεται και στον τρόπο
που θέλει να επιβληθεί ο Άγιος Πέτρος
ως αντρικό στοιχείο πάνω στο γυναικείο
δηλαδή στην επιρροή της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής.
Το κείμενο δείχνει επίσης
και το πρόβλημα της πολυσημίας
της Διδασκαλίας.
Ενώ είναι ανοιχτή, έχει ταυτόχρονα
κι ένα πιο βαθύ περιεχόμενο.
Δεν είναι ανοιχτό και κρυφό.
Αλλά ανοιχτό και βαθύ.