83706 - Η Σωτηρία

Ν. Λυγερός

Κανείς δεν μπορούσε ν’ αμφισβητήσει τον ρόλο
των Μαθητριών στο έργο του Σωτήρα.
Κανείς δεν μπορούσε ν’ αμφισβητήσει
την απουσία γυναικών ανάμεσα στους Αποστόλους.
Την εποχή του Χριστού δεν υπήρχαν οι Απόστολοι.
Υπήρχαν μόνο Μαθητές και Μαθήτριες.
Σιγά σιγά η θρησκεία επέβαλε στην πίστη
την απαγόρευση των γυναικών.
Αλλά υπήρχε κι η Απόστολος των Αποστόλων.
Υπήρχε η Αγία Μαρία Μαγδαληνή.
Και κανείς δεν μπορούσε να τη βγάλει
ακόμα κι από το Ιερό.
Δεν τον είχε εγκαταλείψει ποτέ
και δεν μπορούσε κανείς να εξαφανίσει το ίχνος της.
Υπήρχε διαχρονική σχέση μεταξύ τους,
δηλαδή δεσμός,
και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα οι επαφές.
Πριν τον Χριστό υπήρχαν απαγορεύσεις.
Με τον Χριστό υπήρχε μόνο το πρέπον.
Και μετά τον Χριστό επέβαλαν και πάλι
τις αρχικές απαγορεύσεις
για να μην εκφυλιστεί αυτό που θα λειτουργούσε
μέσα στο πλαίσιο του συστήματος.
Αλλά η Αγία Μαρία Μαγδαληνή
δεν άνηκε ποτέ στο σύστημα,
ήταν σύμβολο αντίστασης.