83709 - Πέρα της απαγόρευσης

Ν. Λυγερός

Κανείς δεν είχε δικαίωμα
να απαγορεύσει να πιστέψουν οι πιστές
διότι από την αρχή ήταν μαζί του
και ποτέ δεν τον εγκατέλειψαν
ακόμα κι όταν φοβήθηκαν οι άλλοι.
Αγαπούσαν το ιερό
με όλο τους το πάθος
χωρίς ενδοιασμούς
διότι η αγάπη τους ήταν πηγαία
και δεν ανεχόταν καμία αμφισβήτηση.
Ακολουθούσαν τα πόδια του
όσο ψηλά κι αν πήγαινε
και σε κάθε αποστολή
και δεν έκαναν πίσω
όταν αυτός προχωρούσε.
Το μονοπάτι του φωτός δεν ήταν αφαιρετικό
ούτε μόνο συμβολισμός
ήταν εκεί που τους πήγαινε
κι εκεί που πήγαινε
επειδή ήταν το πρέπον.
Αυτό είχε νιώσει από την αρχή
και ποτέ δεν είχε χρειαστεί
μια επιπλέον εξήγηση
για να πράξει το αναγκαίο
για τη διάδοση του έργου.