83713 - Πίστης άξια

Ν. Λυγερός

Έπρεπε να πείσει τους δικούς της.
Έπρεπε να ξεπεράσει τα κοινωνικά εμπόδια.
Διότι πολλοί δεν μπορούσαν να δουν
ότι η πίστη ήταν πέρα των θρησκειών
διότι δεν είχε δογματισμό.
Κι αυτό ήταν το απίστευτο.
Δεν έψαχνε το φως,
το είχε μέσα της
κι ήθελε να το μοιραστεί
αλλά οι άλλοι δεν ήταν έτοιμοι.
Κι έβλεπε ότι δεν πλησίαζαν
τα κεριά τους στο αναμμένο της κερί.
Δεν φοβήθηκε όμως
διότι ήταν πάντα μέσα της
κι ένιωθε την ουσία του
συνέχισε να περπατά
και μέσα στο σκοτάδι
διότι ήταν το όραμά της
έτσι ακολούθησαν οι ψυχές
όταν κατάλαβαν
ότι θα το έκανε το έργο της διάδοσης
ακόμα και μόνη
διότι ήταν όντως
η Απόστολος των Αποστόλων
και πίστης άξια.