83715 - Οι απαγορεύσεις

Ν. Λυγερός

Οι απαγορεύσεις των γυναικών
δεν είναι αποκλειστικές,
συνοδεύονται κι από αυτές
των ανηλίκων, των σπανών
και των ευνούχων…
Βέβαια με την πάροδο του χρόνου
και τις αλλαγές των κοινωνιών
τα πράγματα άλλαξαν
για τους σπανούς και τους ευνούχους.
Άλλωστε αν δέχεσαι τελικά τους πρώτους
πώς να ελέγξεις τους δεύτερους.
Ήταν πάντως μια αλλαγή.
Οι υπερβάσεις είναι πολλές.
Διότι υπάρχουν μόνο σπάνιες εξαιρέσεις
για τις γυναίκες.
Αλλά υπάρχουν κι αυτό έχει τη σημασία του
διότι σημαίνει ότι υπάρχει
και δυνατότητα εξέλιξης
που ξεπερνά ακόμα
και τη φαντασία μερικών
που δεν ξέρουν πια
τι σημαίνει το πρέπον
όταν ακολουθείς το φως
χωρίς να σε σταματούν
τα εμπόδια της κοινωνίας.