83722 - Η διαδικασία

Ν. Λυγερός

Η επαφή είναι η αρχή
της μικρής Διδασκαλίας
που θα φέρει την απαραίτητη σχέση
για τη μεγάλη Διδασκαλία
που οδηγεί στον δεσμό,
στάδιο που είναι αναγκαίο
για να αρχίσει η διαδικασία
του κράματος ψυχών
που θέλει πολλαπλές υπερβάσεις
για να ζήσει η αρμονία της ουσίας
και στη συνέχεια το φως της τελειότητας.
Όμως τίποτα δεν είναι γραμμικό
σε αυτά τα στάδια
διότι η κλίμακά του
είναι ανάλογη της λογαριθμικής,
έτσι το κατάλληλο εργαλείο
είναι η έννοια της συχνότητας
που αναδεικνύει πιο αποτελεσματικά
τη βαθύτητα.
Αυτή είναι η διαδικασία εξέλιξης
όταν βέβαια είδες τα σημεία
για να πιστέψεις στο αδιανόητο
που έγινε πραγματικότητα.