83724 - Το σημείο

Ν. Λυγερός

Το σημείο υπάρχει
λόγω της αναγκαιότητας του έργου
αλλά αν δεν γίνει κατανοητό από όλους
δεν θα ονομαστεί θαύμα.
Είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει
η ευρεσιτεχνία σε σχέση με την καινοτομία
που απαιτεί την αναγνώριση
από τους άλλους
ακόμα κι αν είναι δεδομένο
για τον δημιουργό.
Αλλά το δεδομένο δεν είναι αυτονόητο
και αυτή η διαφορά
κάνει τη διαφορά.
Επειδή δεν είναι αυτονόητο,
ακόμα κι αν νιώθεις πάνω σου
την επιρροή του σημείου,
δεν συνειδητοποιείς
ότι είναι θαύμα
και μπορεί να χρειαστεί χρόνος
για να το αντιληφθείς,
αν ποτέ το καταφέρεις,
ενώ υπάρχει.
Έτσι το σημείο
μπορεί να είναι ίχνος
αλλά το έργο
χρειάζεται θαύμα.