83769 - Μέσω Ψυχότητας

Ν. Λυγερός

Ακούγοντας τις ερμηνείες συνειδητοποιείς
ότι όλες είναι φτιαγμένες για τις ψυχές
χωρίς εξαίρεση
διότι γι’ αυτές είναι το μόνο
που είναι σημαντικό.
Διότι αν η ζωή πάει καλά
κι η ψυχή δεν είναι χαρούμενη,
δεν μπορεί να υπάρχει
πραγματική αρμονία
αφού αυτή ζει
χάρη στην Ψυχότητα
της Ανθρωπότητας.
Έτσι καταλαβαίνεις
πόσο βαθιά είναι η αγάπη
και πόσο τεράστια είναι η προσφορά
αφού τίποτα δεν τις περιορίζει
όταν υπάρχει ανάγκη
να σωθούν οι ψυχές
που είναι εγκλωβισμένες
μέσα στις ζωές
ενώ πρέπει να βρίσκονται έξω
για να τις προστατεύουν
και να αγγίζουν τις άλλες ψυχές
μέσω της μουσικής
λόγω Ψυχότητας.