83805 - Το άνοιγμα της αρμονίας

Ν. Λυγερός

Είχαν καταλάβει
ότι αυτός ο βαθμός τελειότητας
ήταν σημαντικός
κι έμοιαζε με μια ακολουθία
αλλά αυτός έπρεπε ταυτόχρονα
να μελετά και το θέμα της αρμονίας
διότι ήταν απαίτηση
για το ψυχικό κράμα
που λειτουργούσε σαν πλάσμα
με την έννοια της φυσικής
και μάλιστα κβαντικής.
Είδαν όμως ξεκάθαρα
το άνοιγμα της αρμονίας
και το χάρηκαν πάρα πολύ
διότι τους έδινε
νέες δυνατότητες
που δεν είχαν υπολογίσει
πριν αντικρίσουν
το θέαμα
με τους ζωντανούς κίονες
και το κλειδί
διότι αντιλήφθηκαν
ότι ήταν σημείο της φύσης
που είχαν δίπλα τους.