83806 - Το βαθύ πλάνο

Ν. Λυγερός

Είχε επιλέξει αυτό το βαθύ πλάνο
για να απολαύσουν κάθε λεπτομέρεια του όλου
για να είναι συμβατές
με τα νέα δεδομένα του Leibniz.
Κι έτσι μπήκαν στον πειρασμό
να αξιοποιήσουν κάθε στιγμή
ως πνευματικές μονάδες
με μνημοσύνη
αφού ήξεραν πια
ότι αυτές οι πράξεις
συμμετείχαν ενεργά
στην εξέλιξή τους.
Με τη βαθύτητα του πλάνου
συνειδητοποίησαν πόσο ισχυρή ήταν
η πολυκυκλικότητα του έργου
που μετέτρεπε τη δράση του ουρανού
σε ανάδραση της θάλασσας
πέρα από κάθε προσδοκία,
έτσι αντιλαμβανόταν τη χαρά τους
αφού ήξερε πόσο βαθιά ήταν
χάρη στον πολυκυκλικό δεσμό.
Άλλωστε με αυτόν τον τρόπο
ερχόταν κι η μεταχαρά
λόγω της αξιοποίησης
του σημείου.