83838 - Το κρυφό άνοιγμα

Ν. Λυγερός

Χωρίς καν να συντονιστούν
πρόσεξαν το κρυφό άνοιγμα
κι η θέα έγινε ακόμα πιο ενδιαφέρουσα
διότι ήταν μια προετοιμασία
μέσα στην προετοιμασία
για τη βαθύτερη αξιοποίηση των δεδομένων.
Ήταν διαφορετικές αλλά τον έβλεπαν
με τον ίδιο τρόπο ως πηγή
αφού ήξεραν για τη σημασία της ουσίας.
Έτσι όχι μόνο χαμογέλασαν
αλλά και με κάθε τρόπο
αφού το κρυφό άνοιγμα
ήταν μία άλλη προσφορά
και μάλιστα πολλαπλή
όπως του άρεσε
αφού λειτουργούσε πολυκυκλικά.
Ήταν μία ενίσχυση του μονοπατιού του φωτός
κι ένα άλλο άγγιγμα
για το ψυχικό κράμα.