83849 - Οι ανακαλύψεις των ψυχών

Ν. Λυγερός

Ήταν δύσκολο να συνειδητοποιήσουν
πόσο σημαντικές ήταν αυτές οι ανακαλύψεις
κι ήταν σαν να έβλεπαν ένα πλήθος μουσικών οργάνων
χωρίς να βλέπουν την ποικιλία και την αρμονία
αλλά μετά μέσω της ερμηνείας του
αντιλήφθηκαν ότι αυτός ήταν ο πλούτος
της Ανθρωπότητας.
Δεν ήταν μόνο μουσικά όργανα
αλλά ανθρώπινη ορχήστρα
κι ήταν πια ξεκάθαρο για τις ψυχές.
Κάθε όργανο έμοιαζε
χωρίς να είναι, μονάδα
και μαζί έπλαθαν την ορχήστρα.
Αλλά ήξεραν ότι η αλήθεια
ήταν ακόμα πιο πολύπλοκη
διότι η ορχήστρα υπήρχε
από την αρχή στη σκέψη του
και τώρα ήταν προσβάσιμη
και σε αυτές.
Ήταν η βαθύτητα της αλήθειας.