83850 - Πέρα της φυσικής

Ν. Λυγερός

Σίγουρα δεν ήταν όλα κατανοητά
στον κόσμο των ψυχών
αλλά η ουσία ήταν μία,
η πίστη στο φως του κόσμου.
Πολλά μπορούσαν να ειπωθούν
για την κβαντική θεωρία πεδίου
όπου τα σωματίδια αλληλεπίδρασης
αποτελούσαν διεγερμένες καταστάσεις του πεδίου
αλλά δεν έφταναν
για να καλύψουν τις ανάγκες των ψυχών.
Ήταν απαραίτητο για το μονοπάτι
να βρεθεί και πέρα της φυσικής
για να υπάρχει μια συνέχεια
και μετά το τέλος
που δεν ήταν τέρμα.
Και τα δικαιώματα των ψυχών
που υπάγονταν στα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας
δεν ήταν μόνο μια ανακάλυψη
αλλά και μια αποκάλυψη.