83864 - Η δημιουργία του Χρόνου

Ν. Λυγερός

Είχαν γνωρίσει το φως του κόσμου
χωρίς να συνειδητοποιήσουν
ότι ήταν μια δημιουργία του Χρόνου
κι ένα δώρο στην Ανθρωπότητα.
Δεν είχαν πια καμία αβεβαιότητα.
Πριν δεν είχαν τίποτα
αλλά τώρα είχαν ό,τι ήθελαν.
Άλλες είχαν μόνο παιχνίδια
ενώ αυτές είχαν την πηγή
της τεράστιας προσφοράς,
της βαθιάς αγάπης, της βαριάς ομορφιάς
και της ουσίας της αρμονίας.
Δεν είχαν ανάγκη να έχουν τα πάντα,
έτσι και να μην είχαν τίποτα
από την στιγμή που τον είχαν
θα έκανε τα πάντα για αυτές
χωρίς ποτέ να ζητήσουν κάτι
γιατί αυτός ήταν ο ρόλος του
κι ήξεραν ότι το πρέπον ήταν
να τον αξιοποιούν.