83870 - Καταγραφή: Επόμενο e-Masterclass: Ο κόσμος των ψυχών

Ν. Λυγερός

Η έννοια της ψυχής ακολουθεί την Ανθρωπότητα εδώ και χιλιετίες, παρόλα αυτά παραμένει αινιγματική σε όσους δυσκολεύονται να αντιληφθούν ότι είναι θεμελιακή. Για μας λοιπόν η ουσία είναι να αναδείξουμε ότι αποτελεί θεμέλιο για την Ανθρωπότητα κι αυτό γίνεται κατανοητό μέσω της πίστης.