8414 - Φωτεινά φαινόμενα

Ν. Λυγερός

Μέσα στο μυαλό του,
τα φωτεινά φαινόμενα
μεταφραζόταν σε ιδέες,
ενώ οι άλλοι κοίταζαν
μόνο τον ηλεκτρισμό
και τον μαγνητισμό,
που δεν καταλάβαιναν
την ώρα που το τόξο
έκαιγε την ατμόσφαιρα
και τις προκαταλήψεις.