84577 - Καταγραφή: Ανάσταση

Ν. Λυγερός

Λέω απλώς  ότι η χαρά που έχουμε όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα, ενώ άλλοι θεωρούσαν ότι ήταν το τέλος, είναι αυτό ακριβώς που λέμε και στην πίστη μας, η Ανάσταση. Άρα καλή Ανάσταση για την περιοχή, καλή Ανάσταση για το Θρυλόριο και δεν είναι ανάγκη να σπάζετε όλα τα χέρια σας στη δουλειά, μπορείτε να τα κάνετε και πιο ομαλά. Να είστε καλά.