84596 - Καταγραφή: Επόμενο e-Masterclass: Ιστορία και Ιερά Κείμενα

Ν. Λυγερός

Όταν εξετάζουμε τα ιερά κείμενα, έχουμε την τάση να τα βλέπουμε μόνο και μόνο θεολογικά, όταν εξετάζουμε τα ιστορικά κείμενα, τα κοιτάζουμε μόνο ιστορικά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς τα βλέπουμε και τα δύο μαζί, δηλαδή έχουν βέβαια και τα ιερά κείμενα μια ιστορικότητα, το ερώτημα είναι αν τα ιστορικά κείμενα έχουν μια ιεροσύνη. Άρα στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι υπάρχει μια κοινή τομή, στην πραγματικότητα και μια ενσωμάτωση, αυτό που θέλουμε να μελετήσουμε σ’ αυτό το Masterclass είναι πώς ένα κείμενο   γίνεται αποδεκτά ιερό, γιατί πώς είναι γραμμένο από την αρχή, πώς αποκτά μια ιστορικότητα όταν διαπερνά και διασχίζει τους αιώνες και μετά να καταλάβουμε τι γίνεται όταν το κείμενο γράφεται εκείνη την εποχή και πώς το βλέπουν οι άνθρωποι της εποχής. Γιατί αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι πολύ συχνά εμείς τα εξετάζουμε εκ των υστέρων. Άρα τα βλέπουμε μετά από πολλούς αιώνες και μετά αναρωτιόμαστε πώς τα έβλεπαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, αν ήξεραν ότι εκείνη την εποχή γράφουν ένα κείμενο το οποίο θα είναι ή ιστορικό ή ιερό. Υπάρχει μια λύση βέβαια, να πούμε ότι το κείμενο είναι κατευθείαν ιερό εκείνη την εποχή γιατί ουσιαστικά προέρχεται από την πηγή. Αυτό είναι όντως μια λύση και υπάρχει στο θέμα της πίστης. Το θέμα είναι τι κάνουμε με τα άλλα κείμενα, όταν προστέθηκαν αφού γράφτηκε αυτό το κείμενο και πώς τα βλέπουμε, δηλαδή είναι κι αυτά κανονικά, είναι δευτεροκανονικά, είναι απόκρυφα, πώς λειτουργούν αυτά τα κείμενα και πώς λειτουργούν μέσα σ’ ένα ιστορικό πλαίσιο σε σχέση με την εξέλιξη της Ανθρωπότητας. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν γιατί είναι θεμελιακά κι όταν βλέπουμε αυτά τα  θεμελιακά, βλέπουμε και τη σχέση της Ανθρωπότητας με τον Χρόνο.