848 - Η Θράκη ως κεντρικός κόμβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων

Ν. Λυγερός

Αν και ένας από τους βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της Θράκης είναι η γεωγραφική της θέση, είναι δυνατό και εφικτό να μετατραπεί από σοβαρό μειονέκτημα σε δυναμικό πλεονέκτημα. Με την κατάρρευση του ανατολικού συστήματος που αποτελούσε ένα οικονομικό φράγμα για τις συναλλαγές με τη Θράκη, με το άνοιγμα των συνόρων που διαμόρφωσε οριστικά τους τομείς εργασίας και τις θετικές ενταξιακές πορείες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, η Θράκη αντιπροσωπεύει πια έναν γεωπολιτικό κόμβο. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν δεν αφοσιωθούμε στην πληθυσμιακή ύλη, η τοποθεσία της είναι από μόνη της σημαντική. Επιπλέον, αν εξετάσουμε τη Θράκη από πλευράς φύσης, η περιοχή της είναι από τις πιο αξιόλογες ακόμα και αν περιοριστούμε στον αγροτικό ή στον τουριστικό τομέα. Συνεπώς, υπάρχει ένα αντικειμενικό πλαίσιο ανάπτυξης. Άρα, το ζήτημα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας ως ολικό σύστημα. Όμως, δεν πρέπει να εξεταστεί μόνο και μόνο τοπικά εφόσον ανήκει σε ένα γεωστρατηγικό πεδίο και αποτελεί ένα σημείο αναφοράς και ιστορικά και στρατιωτικά. Η ύπαρξη διάφορων πληθυσμών στην περιοχή δεν είναι αναγκαστικά το μείζον πρόβλημα εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί μέσα στο ίδιο κοσμοπολιτικό πλαίσιο. Ακόμα και αν υπάρχουν τοπικά και εσωτερικά προβλήματα, όπως σε κάθε απομονωμένη κοινωνία, οι αναμενόμενες αλλαγές της περιοχής μπορούν εύκολα να μετατρέψουν αυτά τα στοιχεία σε θετικά. Διότι η κινητικότητα του πληθυσμού θα είναι αναγκαστικά μεγαλύτερη εφόσον θα είναι λιγότερο περιορισμένη από τα τωρινά σύνορα στο βόρειο μέρος της Θράκης, η οποία θα είναι μια δυναμική πρόσβαση στη Μεσόγειο για τις δύο βαλκανικές χώρες. Πρέπει, λοιπόν, η Θράκη σαν ολιστικό σύνολο και σύστημα να πάρει σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις όσον αφορά στο μέλλον της με αυτά τα αναμενόμενα γεγονότα έτσι ώστε να είναι επικεφαλής τοπικών καινοτομιών σε διάφορους τομείς που θα έχουν αναγκαστικά επιπτώσεις και σε εθνικό επίπεδο λόγω της ιδιαιτερότητας της Θρακικής θέσης. Υπάρχει ένα πολύ θετικό χρονικό πλαίσιο που πρέπει να αξιοποιηθεί έξυπνα για να βρεθεί η λύση πριν υπάρξει πρόβλημα.