84812 - Καταγραφή: Στρατηγικό Μείγμα Σκέψης

Ν. Λυγερός

Βρισκόμαστε στη Γερμανία και ήδη ο καιρός είναι διαφορετικός. Είναι άλλες οι συνθήκες, είναι άλλα τα δεδομένα, βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά και βλέπει ο κόσμος τον κόσμο διαφορετικά. Αυτό είναι καλό όταν θέλουμε να έχουμε μια προσέγγιση η οποία να  είναι ευρωπαϊκή και να μην κοιτάζουμε πάντοτε τα πράγματα μόνο από την πλευρά του ήλιου προς τα σύννεφα, αλλά να δούμε και πώς τα σύννεφα βλέπουν τον ήλιο. Άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουμε το εξής. Λειτουργεί συμπληρωματικά και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα στρατηγικό μείγμα και δεν θέλουμε απλώς να κάνουμε προτάσεις οι οποίες να μη γίνουν αποδεκτές επειδή θεωρούμε ότι είναι σημαντικές, αλλά να  γίνουν αποδεκτές επειδή είναι ουσιαστικές γιατί έχουμε συμπεριλάβει μέσα στη σκέψη μας τον τρόπο σκέψης των άλλων.