84813 - Καταγραφή: Ελληνισμός και Ευρωπαϊκή Σκέψη

Ν. Λυγερός

Ακόμα και το αεροδρόμιο μας επιτρέπει να αντιληφθούμε πώς οι άνθρωποι εξετάζουν τον κόσμο. Εδώ βρίσκεται το κέντρο για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη Γερμανία. Είμαστε στη Φρανκφούρτη κι από εδώ μπορούμε να δούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζονται τα πράγματα σ’ όλον τον κόσμο, είναι θεμελιακά διαφορετικός από μία μεσογειακή προσέγγιση. Κατά συνέπεια πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν παίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι απαραίτητο να έχουμε και αυτή την άποψη για να ξέρουμε πώς να τη χρησιμοποιήσουμε, πώς να την αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να έχουμε μία ευρωπαϊκή σκέψη η οποία να είναι ποτισμένη με τον Ελληνισμό, αλλά να ξέρει ότι άλλο είναι ο πυρήνας κι άλλο είναι η επέκταση.