84821 - Καταγραφή: Η Νορβηγία ως χώρα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου

Ν. Λυγερός

Η Νορβηγία είναι ο πυρήνας και της εποχής  των Viking. Από εδώ έρχονται όλοι αυτοί. Πρέπει να καταλάβετε ότι αν αυτή η λωρίδα είναι μικρή, είναι επειδή έχασαν πολλούς πολέμους με τη Σουηδία. Άρα η Σουηδία πήρε κομμάτια. Η Σουηδία είναι πάνω σε κομμάτια που παλαιότερα ήταν νορβηγικά. Η Σουηδία, η Φινλανδία και η Νορβηγία, πάνω-κάτω καταλαβαίνουν μεταξύ τους τι λένε, δεν είναι ίδιες γλώσσες. Είναι αυτό που λέμε mutual  intelligibility. Αλλά η Φινλανδία είναι εντελώς διαφορετική σαν γλώσσα, η Σουηδία και η Νορβηγία είναι πιο κοντά και πρέπει να καταλάβετε ότι είναι βασίλειο.