84904 - Καταγραφή: Το βλέμμα της νοημοσύνης – Γεγονός και φαινόμενο

Ν. Λυγερός

Άρα το βλέμμα βλέπει το γεγονός το οποίο βρίσκεται πίσω από το φαινόμενο. Κι εδώ θα κάνουμε ένα λογοπαίγνιο. Όταν βλέπετε τα γεγονότα πίσω από τα φαινόμενα, είστε φαινόμενο κι όχι γεγονός.  Άρα το βλέμμα θα δει ένα πράγμα που εσύ θα πεις αμέσως «Κοίτα πώς το είδε, πόσο γρήγορα σκέφτεται». Καμία σχέση, δεν έχει σχέση με ταχύτητα. Έχει σχέση με άλλη αντίληψη. Κι αυτό έχει σχέση και με τη διαίσθηση. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει με τα παιδιά που είναι πολύ προικισμένα στις μαθηματικές πράξεις που δεν ξέρουν πώς λειτουργούν κι όταν πάνε στο σχολείο τις χάνουν όλες. Γιατί χρησιμοποιούν άλλες μεθοδολογίες οι οποίες είναι βαρβάτες και λειτουργούν πάντα, αλλά δεν λειτουργούν πάντα πιο γρήγορα απ’ αυτόν που κατέχει ειδικές ικανότητες.