84905 - Καταγραφή: Μεγάλη τυπική απόκλιση νοημοσύνης

Ν. Λυγερός

Λέω λοιπόν σαν ένδειξη και μπορεί να σας βοηθήσει αυτό. Κάνεις ένα τεστ σε κάποιον. Θέλουμε να βάλουμε μια αναβάθμιση του επιπέδου της νοημοσύνης σε σχέση με τις γνώσεις τις απλές. Έχετε ένα Α και ένα Β. Το Α και το Β είναι πολύ διαφορετικά. Έχετε ένα Α και ένα Α΄. Τα Α και Α΄είναι σχεδόν ισόμορφα. Έχετε λοιπόν ανθρώπους που έχουν αυτές τις  γνώσεις κι αυτή την ειδικότητα. Το πιο εντυπωσιακό είναι το Α ≠ Β.