84913 - Καταγραφή: Marketing & Management

Ν. Λυγερός

Ακούμε πολύ συχνά για marketing και για  management σε τέτοιο βαθμό που έχουμε πολλούς ανθρώπους που μπερδεύουν αυτές τις έννοιες και θεωρούν ότι είναι τεχνικές του ίδιου τομέα. Στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, όσο δεν ενσωματώνεται και το στοιχείο της στρατηγικής. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι ότι το marketing  αφορά μία σχέση που υπάρχει από μέσα προς τα έξω, όπου υπάρχει μια πώληση και θέλουμε να έχουμε μία πώληση η οποία να είναι αποτελεσματική, δηλαδή πάνω-κάτω να έχουμε έσοδα που να συσχετίζονται βέβαια με το κόστος, αλλά να υπάρχει και ένα κέρδος, αλλιώς μπορούμε να πούμε ότι αυτό το marketing δεν είναι αποτελεσματικό.  Θα είναι λοιπόν όλες οι τεχνικές, επιστημονικές, από διάφορους κλάδους στην πραγματικότητα, που μπορούν να ενσωματωθούν μ’ έναν ενιαίο τρόπο σ’ αυτό που ονομάζουμε marketing. Άρα είναι ένας τρόπος, όχι μόνο προώθησης που θα ήταν το promotion, αλλά είναι ένας τρόπος πώλησης ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει στοιχεία μαιευτικής, μπορεί να χρησιμοποιήσει βέβαια στοιχεία ρητορικής, μπορεί να χρησιμοποιήσει στοιχεία κοινωνιολογίας για να πετύχει τους στόχους του.
Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά το management, είναι κάτι που μπορούμε να πούμε ότι είναι εσωτερικό, δηλαδή το  management θα είναι πιο πολύ η διαχείριση μιας ομάδας, μιας οντότητας, η οποία μπορεί να είναι μεγάλη, μπορεί να είναι μικρή, αλλά πάντως είναι διαχείριση, δηλαδή είναι πώς λειτουργεί εσωτερικά, πώς λειτουργεί ως ομάδα, πώς λειτουργεί μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η θεωρία σχέσεων, πώς μπορεί να δημιουργήσουμε επίσης δεσμούς για να μην υπάρχουν δεσμά, πώς αυτή η ομάδα μπορεί να είναι σημαντική όσον αφορά όχι μόνο την απόδοσή της αλλά και την ύπαρξή της, αλλά σχετίζεται βέβαια και με τους ανθρώπινους πόρους, το HR,  και αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι που κοιτάζει πιο πολύ την εσωστρέφεια, παρόλο που μπορεί να έχει μοντέλα που εφαρμόζονται σε διάφορες κατηγορίες. Άρα κοιτάζει πιο πολύ τον εσωτερικό κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια εσωτερική πράξη, ενώ για το marketing έχουμε μια εξωτερική πράξη.
Άρα αυτές οι δύο πράξεις μπορούν να ενσωματωθούν σ’ ένα πλαίσιο στρατηγικής, μπορούμε να έχουμε στρατηγικό marketing, έχουμε στρατηγικό management. Τότε μπορούμε να δούμε ότι μπορεί να υπάρχει και μια λογική που λειτουργεί συμπληρωματικά γιατί όταν πουλάμε πράγματα, τα οποία είναι προς  όφελος των ανθρώπων, μπορεί να είναι και θετικό, φανταστείτε ας πούμε τα φάρμακα ή ακόμα και προϊόντα κοινής χρήσης, ας μιλήσουμε ακόμα και για τον άρτο.
Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι πώς βλέπουμε το εσωτερικό και το εξωτερικό, ποια είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο, αν υπάρχει, κι αν δεν υπάρχει αν μπορεί να δημιουργηθεί και το marketing θα ασχοληθεί πιο πολύ με αυτή τη σχέση προς τα έξω για να έχεις απολαβές, ενώ το management θα ασχοληθεί πιο πολύ εσωτερικά. Στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε ότι θα αρχίσουμε με ένα management και να έχουμε μια καλή ομάδα, που να έχει μια καλή λειτουργία, μια καλή οργάνωση και μετά θα κοιτάξουμε πώς αυτό θα έχει επιπτώσεις πάνω στην καλή απόδοση, η οποία απόδοση μπορεί να έχει όντως εφαρμογές και στον τομέα του marketing. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι άμα το δούμε σε επίπεδο στρατηγικής μπορεί αυτά τα δύο να ενσωματωθούν ενώ φαίνονται αρχικά να είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι εντελώς διαφορετικά σε χαμηλό επίπεδο και για το management και για το  marketing, αλλά αρχίζουν να μοιάζουν και να λειτουργούν συμπληρωματικά όταν φτάνουμε στο υψηλό επίπεδο.