84984 - Η συμπληρωματικότητα

Ν. Λυγερός

Η συμπληρωματικότητα
είναι θεμελιακή
διότι μπορεί
να υποστηρίξει
έμπρακτα
τη συμβατότητα
και να λειτουργήσει
καταλυτικά
στην απόδοση
που έχει
μία δομή
όταν πρέπει
να αντεπεξέλθει
σ’ έναν αγώνα
όπου έχει
σημασία
ο χειρισμός
της ουσίας
για το αποτέλεσμα.