84985 - Αν το μοντέλο σου

Ν. Λυγερός

Αν το μοντέλο σου
αναζητά
την πληρότητα
κι όχι την τελειότητα
πολύ γρήγορα
θα βρεθείς
εγκλωβισμένος
εντός ορίων
γιατί ποτέ
δεν θα πετύχεις
έναν στόχο
που απορρίπτει
το θεώρημα
μη πληρότητας
του Gödel.
Έτσι όσο
πιο γρήγορα
αλλάξεις
γνώμη
θα μπορέσεις
να εξελιχθείς.