84987 - Η υπεριστορία

Ν. Λυγερός

Η υπεριστορία
δεν είναι έννοια
φανταστική
ή φαντασιακή
αλλά πυρηνική
για την ιστορία
αφού είναι
ακριβώς αυτή
που είναι
ικανή
να αναπαράγει
μία δομή
που έχει
υποστεί
επίθεση
βαρβαρότητας
και γι’ αυτό
είναι τόσο
πολύτιμη
για την Ανθρωπότητα.