84990 - Η παραγωγή

Ν. Λυγερός

Η παραγωγή
σπάνιου
υλικού
δεν είναι
μόνο
μια αποστολή
αλλά τρόπος
ζωής
όταν ξέρεις
ότι μόνο
η υπέρβαση
δικαιώνει
τις πράξεις
που παραμένουν
ακατανόητες
στους άλλους
επειδή
δεν υπολογίζουν
τη διάρκεια.