84998 - Η ανάγνωση

Ν. Λυγερός

Η ανάγνωση
του έργου
του Bach
μέσω οργάνου
σου επιτρέπει
να το εξετάσεις
πιο βαθιά
γιατί ακόμα
κι οι δακτυλισμοί
να ξεπεράσεις
το εμπόδιο
της επιφάνειας
και να δεις
τα πρώτα
πολύτιμα
στοιχεία
ενός αγώνα
πάθους.