85000 - Κάθε πρόβλημα

Ν. Λυγερός

Κάθε πρόβλημα
που λύνουμε
μάς δυναμώνει
διότι αποδεικνύει
ότι μπορούμε
να πάμε
ακόμα
πιο πέρα
και ν’ ασχοληθούμε
με ζητήματα
που είναι
εκ φύσης
πιο δύσκολα
και πιο βαθιά.
Γι’ αυτό
μη σταματάς
την εξάσκηση
αν θέλεις
να είσαι
συμπολεμιστής μας.