85149 - Ολιστική ανάπτυξη

Ν. Λυγερός

Μιλάς συνεχώς για προσωπική ανάπτυξη
αλλά αφορά μόνο τον εαυτό σου
και κανέναν άλλον
λες και δεν υπάρχουν οι άλλοι,
λες και δεν υπάρχει η Ανθρωπότητα.
Μόνο που υπάρχει
ακόμα κι αν δεν θέλεις
να το αποδεχθείς.
Έτσι η προσωπική σου ανάπτυξη
είναι μόνο η ατομική προσέγγιση του εγώ.
Και γι’ αυτό παραμένεις
στο πλαίσιο της κοινωνίας
χωρίς ν’ αναγνωρίζεις
τη ζωή της Ανθρωπότητας.
Χωρίς ολιστική ανάπτυξη
δεν θα αντιληφθείς ποτέ
το όραμα του Χρόνου
για να αρχίσει η συμβολή σου
στην εξέλιξη της Ανθρωπότητας.