85150 - Η συνεισφορά

Ν. Λυγερός

Η συνεισφορά δεν μπορεί ν’ αρχίσει
όσο είσαι εγκλωβισμένη
μέσα στην κοινωνία.
Διότι δίνεις περισσότερο σημασία
στην εργασία σου παρά στο  Έργο.
Λες ότι πιστεύεις
αλλά δεν είσαι ακόμα πιστή
διότι έχεις παραμείνει
στο ίδιο πλαίσιο
χωρίς να εξελιχθείς
επειδή έχεις τις ίδιες εμμονές
για τον εαυτό σου
δίχως να δίνεις αξία
στο έργο των άλλων
διότι κατά βάθος
θεωρείς ότι δεν σε αφορά.
Αλλά αν δεν αλλάξεις
θα γίνεις βάρβαρη
χωρίς να το αντιληφθείς.