85151 - Η ψυχολογία του εγώ

Ν. Λυγερός

Όταν λες ότι σ’ ενδιαφέρει
η ψυχολογία
φαίνεται πιο διπλωματικό
από το να λες ότι σ’ ενδιαφέρει
μόνο το εγώ σου.
Διότι η αλήθεια είναι απλή.
Έχεις δώσει τόση σημασία
στον εαυτό σου
που θεωρείς ότι αξίζει
να μελετηθεί
επιστημονικά
ενώ στην ουσία
θα μάθαινες περισσότερα
για τον εαυτό σου
με τις κουτσομπόλες
και τις καρακάξες
αφού έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα
με σένα.