85168 - Όταν πιστεύεις

Ν. Λυγερός

Όταν πιστεύεις ότι πιστεύεις
δεν προσέχεις την ουσία
και παραμένεις πάντα
στο επίπεδο της λεπτομέρειας.
Έτσι είσαι ικανή να φας
από μόνο πέντε άρτους
χωρίς να το καταλάβεις
ακόμα κι όταν έφαγες όσο ήθελες
γιατί δεν είδες την ουσία
του θαύματος
που έγινε μόνο
επειδή υπήρχε ανάγκη
αλλιώς δεν θα είχε νόημα.
Εξάλλου δεν έγινε
για να φανεί
αλλά για να χαρούν
όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν
ακόμα κι αν δεν είναι πιστοί
γιατί δεν ξέρουν για τη βαθύτητα
του έργου της Ανθρωπότητας.