85174 - Στην αρχή πιστεύεις

Ν. Λυγερός

Στην αρχή πιστεύεις
ότι οι δικοί σου
είναι αυτοί που είναι
δίπλα σου
αλλά αυτοί είναι
όλοι της κοινωνίας
και σου προκαλούν
μόνο τριβές
και φθορές.
Αυτοί που είναι
πραγματικά
μαζί σου
μπορεί να είναι
αρχικά
εντελώς
άγνωστοι
και να ζουν
ακόμα
και σε άλλες χώρες
της Ανθρωπότητας.