85175 - Αν εγκλωβιστείς

Ν. Λυγερός

Αν εγκλωβιστείς
στο οικογενειακό
πλαίσιο
θα μπορέσεις
να φτάσεις
στα όρια
της κοινωνίας
αλλά η Ανθρωπότητα
θα παραμείνει
εντελώς
άγνωστη
στη ζωή σου
και ποτέ
δεν θα συνεισφέρεις
στο έργο της
μέσω
των δικών σου
αποστολών
που λειτουργούν
λόγω
Διδασκαλίας.