8533 - Πώς να μεταβαπτίσεις μια οδό

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου

Πώς να μεταβαπτίσεις μια οδό
σε μια χώρα όπου και το βάπτισμα ακόμη
δεν είναι παρά μόνον ένα απαγορευμένο σημείο
διότι ανακαλεί στο καθεστώς
πως οι χριστιανοί υπάρχουν
ακόμη και αν είναι κρυμμένοι.
Όπως το να διαγράφεις το Παρίσι
ή τον Στρατηγό de Gaulle
με την τουρκική σήμανση
δεν είναι μια χειρονομία επιπλέον
απόλυτα χαρακτηριστική
του τρόπου να προσεγγίζει κανείς
τα διπλωματικά προβλήματα;