85753 - Καταγραφή: Αποδείξεις και πίστη κατά το Ευαγγέλιο Ιωάννη

Ν. Λυγερός

Στο  Ευαγγέλιο κατά  Ιωάννη στο 7ο κεφάλαιο έχουμε μια αναφορά στο εδάφιο 3 που μας εξηγεί ότι τα αδέλφια του Ιησού του λένε να πάει στην Ιουδαία, ενώ στην αρχή, στο πρώτο εδάφιο, ξέρουμε ότι είναι στη Γαλιλαία και δεν θέλει να πάει στην Ιουδαία, επειδή εκεί πέρα μπορεί να τον σκοτώσουν. Τα αδέλφια του όμως του λένε να πάει έτσι ώστε να μπορούν να δουν κι εκεί αυτά που πράττει. Γιατί έχει σημασία; Γιατί δεν του λένε, να πας εκεί και θα σε πιστέψουν. Στην πραγματικότητα έχουν μια πιο απλή προσέγγιση της έννοιας της πίστης. Θεωρούν ότι θα τον πιστέψουν αφού δουν τα θαύματα. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Κανονικά, όταν είναι ένα θέμα πίστης, δεν έχουμε ανάγκη από τα θαύματα για να πειστούμε, πιστεύουμε. Εδώ όμως του λένε ουσιαστικά, τα θαύματα που κάνεις εδώ, κάνε τα  και εκεί για να τα δουν έτσι ώστε να φτάσουν στο επίπεδο των πιστών και των μαθητών. Είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση, είναι πιο απλή, δεν είναι καθόλου έντεχνη, αλλά τουλάχιστον μας δίνει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη ένα ξεκάθαρο πλαίσιο όπου μπορούμε να δούμε τη διαφορά.