85792 - Καταγραφή: Πάνω στον λοφίσκο

Ν. Λυγερός

Βρισκόμαστε πάνω στον λοφίσκο, που μας επιτρέπει να βλέπουμε τα δέντρα από κοντά, έχουν αυτήν την ομορφιά, σαν τα δάχτυλα που δείχνουν τον ουρανό, κι  έτσι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο, από τον έναν κόσμο στον άλλον κόσμο.